Anno 2000 is H.A. Tukker Transport van start gegaan, met het transport van allerlei goederen over de weg en trucking voor derden, zowel nationaal als internationaal.
Met het transporteren van aan bederf onderhevige- en termijngoederen als specialiteit.